REALIZACJE

Nasze projekty i ich realizacje

Parking przed hipermarketem

Projekt remontu nawierzchni parkingu wraz z przebudową zjazdów oraz odtworzeniem miejsc postojowych w miejscach niewykorzystanych wysp. Projekt zakładał również organizację ruchu na terenie parkingu. Prace podlegały Zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Parking publiczny

Parking publiczny ogólnodostępny dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej oraz przebudową chodnika w Rudzie Śląskiej. Powierzchnia parkingu wynosi 420 m² i mieści 23 miejsca postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Całość dokumentacji obejmowała Projekt budowlany parkingu, projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu, uzgodnienia branżowe oraz uzyskanie Pozwolenia na budowę.

Chodnik

Projekt chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej w Paniówkach oraz przebudową istniejących zjazdów. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Kosztorysu Inwestorskiego. Inwestycja wymagała uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę.

 

Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona i zatwierdzona przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Zjazd publiczny

Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej w Paniówkach. Łącznie z projektem budowlanym zjazdu wykonane zostały projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu oraz projekt docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja w całości została uzgodniona i zatwierdzona a budowa zjazdu zgłoszona do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego.