Parking publiczny ogólnodostępny dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej oraz przebudową chodnika w Rudzie Śląskiej. Powierzchnia parkingu wynosi 420 m² i mieści 23 miejsca postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Całość dokumentacji obejmowała Projekt budowlany parkingu, projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu, uzgodnienia branżowe oraz uzyskanie Pozwolenia na budowę.