Parking przed hipermarketem

Projekt remontu nawierzchni parkingu wraz z przebudową zjazdów oraz odtworzeniem miejsc postojowych w miejscach niewykorzystanych wysp. Projekt zakładał również organizację ruchu na terenie parkingu. Prace podlegały Zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na...

Parking publiczny

Parking publiczny ogólnodostępny dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej oraz przebudową chodnika w Rudzie Śląskiej. Powierzchnia parkingu wynosi 420 m² i mieści 23 miejsca postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Całość...

Chodnik

Projekt chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej w Paniówkach oraz przebudową istniejących zjazdów. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu, Specyfikacji...

Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona i zatwierdzona przez Zarząd Dróg Powiatowych. Projekt organizacji ruchu Zdjęcia z realizacji...

Zjazd publiczny

Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej w Paniówkach. Łącznie z projektem budowlanym zjazdu wykonane zostały projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu oraz projekt docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja w całości została uzgodniona i zatwierdzona a budowa zjazdu...