Projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona i zatwierdzona przez Zarząd Dróg Powiatowych.