Parking przed hipermarketem

Projekt remontu nawierzchni parkingu wraz z przebudową zjazdów oraz odtworzeniem miejsc postojowych w miejscach niewykorzystanych wysp. Projekt zakładał również organizację ruchu na terenie parkingu. Prace podlegały Zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na...

Chodnik

Projekt chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej w Paniówkach oraz przebudową istniejących zjazdów. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu, Specyfikacji...

Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona i zatwierdzona przez Zarząd Dróg Powiatowych. Projekt organizacji ruchu Zdjęcia z realizacji...

Zjazd publiczny

Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej w Paniówkach. Łącznie z projektem budowlanym zjazdu wykonane zostały projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu oraz projekt docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja w całości została uzgodniona i zatwierdzona a budowa zjazdu...